Menu

Přivítání

Vítáme Vás na webových stránkách nestátního zdravotnického zařízení FyzioterapieHB

Fyzioterapie

Fyzioterapie (z řeckého physis – příroda a therapie – léčení) je obor rehabilitace zabývající se diagnostikou, prevencí a léčbou funkčních poruch pohybového systému, dále léčbou poúrazových a pooperačních stavů a řady dalších onemocnění. V diagnostice a léčbě je využíván pohyb a řada speciálních fyzioterapeutických postupů.

Fyzioterapie vychází ze znalostí anatomie, kinesiologie, neurofyziologie.
Fyzioterapeuti pracují se všemi diagnozami. Nejčastěji z ortopedie, neurologie, chirurgie, traumatologie, interny a dalších medicínských oborů.

Fyzioterapeut je zdravotnický odborník, specialista, který je schopen pečovat o vaše zdraví, konkrétně o stav vašeho pohybového aparátu. K tomuto účelu používá především pohybovou léčbu (cvičení), dále prostředky manuální terapie (uvolnění kloubních blokád, kůže, podkoží a svalů). Jeho služeb můžete využít vždy, když máte problém s pohybem, ať už jsou to zablokovaná záda, úraz nebo vadné držení těla.

Cílem fyzioterapie je obnova správných pohybových a fyziologických funkcí člověka a jeho návrat k plnohodnotnému bezbolestnému životu.