Menu

Služby - Senzomotorika

Senzomotorika

Senzomotorika je v obecném pojetí soubor procesů spojující oblast smyslovou (vjemovou) a motorickou (pohybovou). V rehabilitaci představuje proceduru, při níž dochází k propojení motoriky a vnímání prostřednictvím našich smyslů.

Při špatném držení těla se některé svaly trvale přetěžují, aniž bychom si to uvědomovali a následně trpíme různými bolestmi. Speciální cviky pomáhají změnit špatné pohybové návyky a dosáhnout aktivace svalů, která je potřebná pro správné držení těla a eliminaci bolesti.

Indikace pro senzomotoriku

  • nestabilta kotníku a kolenního kloubu
  • poruchy rovnováhy
  • vadné držení těla
  • svalová dysbalance
  • bolesti páteře
  • plochonoží

Při terapii se používají úseče, balanční míče, bosu atd. V přírodě pak chůze naboso po trávníku, na pláži ….