Menu

Služby - Léčebná tělesná výchova

Léčebná tělesná výchova

Léčebný plán je sestaven na základě vstupního vyšetření a jeho zhodnocení fyzioterapeutem.
LTV využívá koncepty upravené pohybové aktivity za účelem prevence, znovuobnovení, úpravy či zlepšení funkcí organismu u jedinců se změněným stavem především muskuloskeletálního aparátu (svalová nerovnováha, nevhodné pohybové chování, které vede k přetěžování, poúrazové stavy a další), ale ve většině případů jsou zároveň ovlivňovány ve větší či menší míře všechny orgánové soustavy (kardiorespirační systém, nervová soustava, hormonální soustava a tak dále).

Mezi prvky LTV jsou zahrnuty aktivní (s dopomocí/ proti odporu) a pasivní pohyby,respirační fyzioterapie (dechová gymnastika), cvičení s pomůckami, náčiním či na nářadí, kondiční cvičení. Pro komplexnost léčby bývají tyto postupy kombinovány s manuální terapií.