Menu

Služby - Kineziologický rozbor

Kineziologický rozbor

Kineziologický rozbor

Jedná se o soubor speciálních vyšetřovacích metod, které slouží ke stanovení diagnózy a následně k vypracování rehabilitačního plánu. Fyzioterapeut zjistí pacientovu anamnézu a na jejím základě provede další vyšetření. Nejčastěji se hodnotí držení těla, pohybové stereotypy, aktivní a pasivní pohyby v jednotlivých kloubech, svalová síla, rozsah pohybů, kloubní vůle, zkrácené a ochablé svaly, atd.

Cílem rozboru je odhalit problémová místa a na ty se pak při terapii zaměřit.