Menu

Služby

Kineziologický rozbor

Kineziologický rozbor

Jedná se o soubor speciálních vyšetřovacích metod, které slouží ke stanovení diagnózy a následně k vypracování rehabilitačního plánu. Fyzioterapeut zjistí pacientovu anamnézu a na jejím základě provede další vyšetření. Nejčastěji se hodnotí držení těla, pohybové stereotypy, aktivní a pasivní pohyby v jednotlivých kloubech, svalová síla, rozsah pohybů, kloubní vůle, zkrácené a ochablé svaly, atd.

Cílem rozboru je odhalit problémová místa a na ty se pak při terapii zaměřit.


BOSU CORE

Cvičení Bosu představuje moderní systém cvičení určený pro komplexní zpevnění svalů celého těla, který má pozitivní vliv na zdravé držení těla, fyzickou kondici a redukci tuku. Základem cvičení je speciálně vyvinutá nafukovací kopule BOSU Balance Trainer, kterou při cvičení používáme jak stranou rovnou, tak stranou vypouklou.
Cvičení na BOSU je vhodné pro ženy i muže všech věkových kategorií, kteří chtějí cvičit pro zdraví. Cvičení na této rehabilitační pomůcce je jedinečné v tom, že zapojuje nejen vědomě ovládané svaly, ale i hluboké kosterní a další důležité svaly, které vinou moderního životního stylu nepoužíváme a které zajišťují správné držení těla. Cvičení BOSU komplexně posiluje svaly celého těla, zpevňuje šlachy a vazy, zajišťuje lepší koordinaci pohybu, držení těla a jako každá fyzická aktivita má pozitivní vliv i na kardiovaskulární systém a redukci tuku. Odměnou je tedy štíhlejší postava, pevnější tělo a záda a šíje bez bolesti.


Léčebná tělesná výchova

Léčebný plán je sestaven na základě vstupního vyšetření a jeho zhodnocení fyzioterapeutem.
LTV využívá koncepty upravené pohybové aktivity za účelem prevence, znovuobnovení, úpravy či zlepšení funkcí organismu u jedinců se změněným stavem především muskuloskeletálního aparátu (svalová nerovnováha, nevhodné pohybové chování, které vede k přetěžování, poúrazové stavy a další), ale ve většině případů jsou zároveň ovlivňovány ve větší či menší míře všechny orgánové soustavy (kardiorespirační systém, nervová soustava, hormonální soustava a tak dále).

Mezi prvky LTV jsou zahrnuty aktivní (s dopomocí/ proti odporu) a pasivní pohyby,respirační fyzioterapie (dechová gymnastika), cvičení s pomůckami, náčiním či na nářadí, kondiční cvičení. Pro komplexnost léčby bývají tyto postupy kombinovány s manuální terapií.


Senzomotorika

Senzomotorika je v obecném pojetí soubor procesů spojující oblast smyslovou (vjemovou) a motorickou (pohybovou). V rehabilitaci představuje proceduru, při níž dochází k propojení motoriky a vnímání prostřednictvím našich smyslů.

Při špatném držení těla se některé svaly trvale přetěžují, aniž bychom si to uvědomovali a následně trpíme různými bolestmi. Speciální cviky pomáhají změnit špatné pohybové návyky a dosáhnout aktivace svalů, která je potřebná pro správné držení těla a eliminaci bolesti.

Indikace pro senzomotoriku

 • nestabilta kotníku a kolenního kloubu
 • poruchy rovnováhy
 • vadné držení těla
 • svalová dysbalance
 • bolesti páteře
 • plochonoží

Při terapii se používají úseče, balanční míče, bosu atd. V přírodě pak chůze naboso po trávníku, na pláži ….


Mobilizační a měkké techniky

Měkké techniky

Pomocí měkkých technik ovlivňujeme tzv.měkké tkáně, mezi ně patří kůže, podkoží, svaly, facie a svalové úpony. Můžeme je ovlivnit několika způsoby protažením, hlazením, tlakem nebo řasením. V žádném případě se však nejedná o masážní techniky,jak se někteří mylně domnívají.

Mobilizace

Mobilizace je součástí manuální terapie, při které postupně odstraňujeme kloubní blokády a tím obnovujeme pohyblivost v daném kloubu, popřípadě segmentu páteře. Blokáda může vzniknout na podkladě úrazu, přetížení, vadného držení těla, při větší statické zátěži, (např.sezení u PC, práce u stroje apod.). V okolí zablokovaného kloubu či segmentu se mění i měkké tkáně, bývá zhoršený krevní i lymfatický oběh.

Mobilizační techniky jsou šetrné, jemné opakující se pohyby na hranici možného rozsahu pohybu v kloubu, k usnadnění aktivace příslušných svalů, svalových skupin se využívá dechu a pohledu očí.
Součástí mobilizace jsou i automobilizační cviky, které fyzioterapeut postupně pacienta naučí a ten si je pak může provádět sám doma.


Dornova metoda + Breussova masáž

Dornova metoda + Breussova masáž

Na bolest pohybového aparátu platí spolehlivě – Dornova metoda. Unikátní metoda vyvinuta fyzioterapeutem Dieterem Dornem citlivě koriguje postavení obratlů a kloubů a vrací je do správné polohy. Citlivá manuální terapie poskytuje klientům okamžitou úlevu právě proto, že neodstraňuje jen projevy, ale zaměřuje se rovnou na příznaky.

Na co je Dornova metoda dobrá?

 • redukuje bolesti hlavy (migrény), bolesti zad,bolesti kyčlí, kolen, ramen, loktů i zápěstí
 • pomáhá se skoliózou
 • řeší problémy s rozdílnou délkou končetin (pokud se nejedná o vrozenou vadu – funkčně kratší noha), s vybočeným palcem a patní ostruhou, s mravenčením a poruchou citlivosti na rukou, nohou
 • redukuje křečové žíly a otoky dolních končetin
 • upravuje problémy se střevními potížemi (zácpa, průjem, špatná funkce střev)
 • pomáhá s vysokým krevním tlakem

Zároveň s Dornovou metodou se aplikuje i Breussova masáž páteře.

Tato úžasná masáž je prováděna velmi pomalými, jemnými hmaty a je velice příjemná. Masáží se vytváří prostor mezi obratli, kam se vtírá třezalkový olej, který ploténky nasají a následně lépe odpružují a chrání nervy před stlačováním a bolestí.

Posunuté hrudní či bederní obratle se při Breussově masáži uvádějí do správné polohy. Navíc se ošetřením akupresurních bodů mohou uvolnit psychické, fyzické a energetické bloky.

Proč jít na Breussovu masáž?

 • Pokud trpíte bolestí zad, bolestí kyčlí, bolestí kolen, tenisovým loktem, skoliózou, rozdílnou délkou končetin (pokud se nejedná o vrozenou vadu)
 • Uvolňuje psychické fyzické a energetické bloky
 • Vyrovnává záda, dbá na správné postavení páteře
 • Zmírňuje svalovou dysbalanci
 • Uvolňuje meziobratlové ploténky
 • Též je vhodná pokud trpíte bolestí hlavy, krátkozrakostí, při střevních potížích, křečových žilách, problémech s koncentrací

UPOZORNĚNÍ: Dornova metoda není vhodná v případě náchylnosti ke zlomeninám – osteoporóze v pokročilém stádiu, akutním zánětu, brzy po operacích a úrazech (zlomeninách)


Kineziologický Tape

Fyziotaping-Kinezoitaping ( TEJPOVÁNÍ )

Fyziotaping je moderní doplňková metoda: terapie bolestí pohybového aparátu, poúrazových stavů, jizev, otoků, atd. Urychluje průběh léčby a uplatňuje se jako pomocná metoda při léčbě řady diagnóz v rehabilitaci, neurologii, ortopedii, lymfologii a v neposlední řadě ve sportovní fyzioterapii. Metoda je vhodná pro dospělé, děti i starší generaci. Jedná se o aplikaci speciální elastické pásky.

Tato páska –tajp, lze aplikovat při léčbě některých bolestivých stavů pohybového aparátu (např. ústřely bederní či krční páteře, syndrom karpálního tunelu, tenisový loket, úrazy kloubů, artróza,při výronu kotníku, nesprávné držení těla u dětí i dospělých) velké uplatnění u sportovců!

Účinky

 • analgezie-úleva od bolesti,
 • obnova normálního toku krve
 • obnova normálního toku lymfy (tzn. působení proti otoku),
 • normalizace funkce svalů a tím i kloubů pomocí korekce svalového napětí,
 • zlepšení posunlivosti tkání, jizev,
 • zvýšení tolerance k pohybu,
 • reflexní ovlivnění dermatomů a meridiánů

Uplatnění

 • při bolestech páteře, kloubů, svalů a šlach,
 • při terapii sportovců jako jeden ze základních přístupů,

Fyziotape – jak funguje?

 • aktivuje v těle přirozené procesy hojení – samoléčebné autoreparační schopnosti
 • ovlivňuje pozitivně tok tělních tekutin – lymfa a krev – děje se to cestou působení na svaly, protože tyto nejsou jen vlastními vykonavately pohybu v kloubu, ale zvyšují i aktivitu žil a mízních cév
 • zachovává rozsah pohybu v kloubu a tím podporuje např. vstřebání otoku či krevní sraženiny, nebo působí proti svalovému zkrácení či vybudování patologických náhradních hybných stereotypů
 • příznivě ovlivňuje bolest
 • zvyšuje podvědomí klienta o svém těle

Upozornění pro klienty

 • pásku po koupeli nesušit ručníkem, ani fénem, pouze otřít
 • při ušpinění musí dojít k přelepení pásky, protože hrozí podráždění kůže
 • sportovní aktivity se zahajují min 20–30 min. od nalepení pásky

První reakce na pásku záleží na citlivosti jedince, ale častým jevem je

 • lechtání
 • svědění
 • mravenčení
 • jehličky

PROČ? Zvyšuje se prokrvení pod páskou a v jejím okolí! NENÍ TO ALERGICKÁ REAKCE!!!.


SM Systém

Co je SM Systém

Metoda “SM systém” neboli “Stabilizační a Mobilizační Systém” se opírá o 30let postupného vývoje a 25 let klinických zkušeností s tímto cvičením u pacientů s bolestmi páteře v bederní, hrudní i krční oblasti, u pacientů s akutním výhřezem ploténky a u skoliózy. V Německu je dokonce léčba (cvičení SM systém) touto metodou hrazena zdravotní pojišťovnou.

Cvičení se skládá se sestavy cviků dle MUDr. Richarda Smíška, které pomáhají správně aktivovat spirální svalové řetězce a tím umožnují protahovat páteř směrem vzhůru a zajistí tak ploténkám mezi obratli dostatečný prostor pro léčbu a regeneraci. Díky špatným návykům (sedavé zaměstnání, práce na notebooku) máme spirální svalové zřetězení ochablé a zároveň velmi přetěžované vertikální svalové zřetězení, které způsobují stlačování obratlů k sobě a meziobratlové ploténky jsou namáhány.

Kdo může cvičit

Cvičení je vhodné pro jakoukoliv věkovou skupinu od 5 let do 100 let – děti, ženy, muži, senioři, těhotné, nevrcholové i vrcholové sportovce. SM systém je vhodný pro lidi s problémy bolesti zad nebo kteří chtějí poruchám páteře předejít. Cvičení má také velký význam u prevence a léčby poruch velkých kloubů – kloub kyčelní, kolenní a ramenní, klouby nohou a klenba nožní. Tuto metodu využívá i mnoho vrcholových sportovců jako kondiční trénink s cílem zlepšit sportovní výkon a předejít přetížení a degeneraci páteře a velkých kloubů při sportu.


Manuální lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž je lymfatická masáž, kterou provádí fyzioterapeut jemnou a přesně určenou technikou, čímž zaktivuje hlavní uzliny a uvolní drenážovanou tekutinu, která pak odchází vylučovacím systémem z těla ven. Masáž lze provádět manuálně, nebo pomocí řady speciálních přístrojů a nazývá se přístrojová lymfodrenáž.

Manuální lymfodrenáž je velice důležitou a uznávanou léčebnou metodou, kterou lze využít při léčení primárních a sekundárních otoků (lymfedémů). Používá se i jako prevence před jakoukoli operací, profilaxe žilní trombózy, pooperační a poúrazové otoky, terapie bércových vředů, předoperační a pooperační prevence hluboké trombózy, křečové žíly, detoxikace organizmu, posílení organizmu a z hlediska kosmetického vylepšení celulity i redukce vrásek v obličeji.

Lymfatický systém je systém lymfatických cév a uzlin, který shromažďuje lymfu z celého organismu a odvádí ji zpět do krevního oběhu. Lymfa se dá charakterizovat jako čirá nebo mléčně zabarvená tekutina, která obsahuje lymfocyty, bílkoviny a tuky. Tato tekutina se hromadí v mezibuněčných prostorech tkání a krevních cév a je shromažďována lymfatickým systémem, z kterého se pak přesunuje zpět do krve. Je součástí imunitního systému, v němž má významnou úlohu v obraně těla před infekčními a nádorovými onemocněními. Na určitých místech lymfatických cév jsou umístěny lymfatické uzliny. Jsou to filtry, jejichž úkolem je vychytat z protékající lymfy mikroorganismy a ostatní cizí částice.

Čemu lymfodrenáž pomáhá?

 • podpoře imunitního systému
 • stimuluje lymfatický a žilní systém
 • příznivě působí na nervový a imunitní systém
 • napomáhá odbourávání tuků
 • detoxikaci organizmu
 • hubnutí (např. po těhotenství)
 • prevenci při užívání hormonální antikoncepce (celulitidě, přibírání na váze, zadržování vody)
 • rekonvalescenci , po operacích a úrazech ( po operaci prsou, po sejmutí sádry, vyhlazení jizev atd.)
 • snižuje projevy syndromu “těžkých nohou” (např. při sedavém zaměstnání či dlouhém stání)
 • uvolňuje bolesti zad i šíje
 • zlepšuje stav pleti a pokožky
 • ulehčení průběhu těhotenství (prevence otoků, varixů a celulitidy)
 • celkově regeneruje organismus
 • působí relaxačně a eliminuje stres

Používané masážní techniky

 • pomalé, krouživé a jemné masážní hmaty

Opakování masáže

 • cca 6 – 10 masáží, nejlépe 2x týdně a poté by měla následovat jednou měsíčně udržovací kúra
 • pro očistu těla – Jaro a podzim, kdy je tělo nejvíce zanešeno

Kdy je masáž nevhodná – kontraindikace

 • zhoubné onemocnění
 • akutní bakteriální a virové infekce
 • akutní horečnaté stavy
 • záněty kůže a podkoží
 • otoky způsobené onemocněním jater a ledvin
 • srdeční dekompenzace
 • žilní onemocnění
 • zelený zákal
 • nejasné břišní obtíže
 • rizikové těhotenství

Klasická masáž

Klasická masáž patří mezi manuální techniky působící okamžitě nejen na tělesný, ale i duševní stav klienta. Odstraňuje únavu, ztuhlost a bolestivost svalstva. Masáž se provádí hmaty, které ve svalech uvolňují svalové spazmy, únavové látky (kyselinu mléčnou), dále uvolňuje kožní napětí, prokrvení kůže a svalů, vstřebávání výronů a otoků a v neposlední řadě zlepšuje výživu tkání a odstraňuje bolest.

Klasická masáž se může stát prostředkem, který nám pomáhá vzepřít se nemilosrdnému návalu práce a neshod ve svém okolí. Je vhodná pro všechna onemocnění pohybového aparátu, poúrazové stavy nebo při rekonvalescenci. Doporučuje se při stavech po fyzickém vyčerpání nebo při svalové únavě. Samotné masáži předchází předehřátí svalů za pomoci Soluxu. Při masáži se využívají různé masážní prostředky (emulze, vonné oleje apod.), které usnadní aplikaci jednotlivých masážních hmatů.

Účinky masáže

 • uvolnění svalových spazmů
 • uvolnění napjatého svalstva
 • masáž pozitivně ovlivňuje nervový systém, krevní a lymfatické řečiště
 • urychluje vyplavování toxických látek z těla

Používané masážní techniky

 • hnětení
 • tření
 • vtírání
 • tepání
 • chvění

Délka trvání masáže

 • cca 45 – 90minut – Skutečná délka závisí dle požadovaných partií

Opakování masáže

 • při akutních problémech – 2x – 3x týdně
 • preventivní masáž – 1x za 3 až 4 týdny

Kdy a pro koho je masáž nevhodná – kontraindikace

 • při stavech mimořádné únavy a vyčerpání
 • při horečce a zánětlivých infekčních onemocněních
 • při postižení kůže hnisavým nebo plísňovým chorobným zánětem
 • v místech čerstvého poranění kůže
 • v místech křečových žil, bércových vředů a zánětů žil
 • při nádorových onemocněních
 • masáž provádíme minimálně 2 hodiny po jídle
 • při krvácivých chorobách
 • při pokročilé aterosklerózy a osteoporóze
 • při chorobách dutiny břišní, jako jsou průjmy, zejména s krvácením do stolice, při naplněném tračníku tuhou stolicí a při nevyprázdněném močovém měchýři
 • při onemocnění žlučníku a močových cest
 • masáž břicha v době gravidity, 2 měsíce po porodu a při menstruaci

Havajská masáž Lomi Lomi

Havajská masáž Lomi Lomi (milující ruce) je terapie, která pochází z havajských ostrovů. Svými relaxačními a terapeutickými účinky patří mezi nejoblíbenější způsoby odpočinku..

Tato tradiční masáž využívá velmi plynulých, měkkých i hlubokých technik. Při této masáži pracují zejména dlaně, předloktí a lokty s využitím váhy a těžiště těla terapeuta. Pomáhá uvolnit energetické bloky stejně tak dobře jako zatuhlé svaly.

Havajská masáž Lomi Lomi je vhodná především pro klienty, kteří jsou denně vystavováni psychickému a fyzickému tlaku, při přepracovanosti a nesoustředěnosti, při častých bolestech celého organismu, při pocitech ztuhlosti svalů a kloubních spojení, při vnitřní nerovnováze, nervozitě a podráždění .

Účinky masáže:

 • stimuluje krevní oběh a lymfatický systém
 • hluboce relaxuje a harmonizuje
 • odstraňuje svalovou bolest, únavu a napětí
 • uvolňuje kloubní spojení
 • pomáhá detoxikaci organismu

Kontraindikace – kdy není havajská masáž Lomi Lomi vhodná:

 • infekční onemocnění, záněty, pooperační stav
 • kožní problémy, velké modřiny, otevřené rány, popáleniny
 • křečové žíly
 • těhotenství